صفحه شخصی سید ابراهیم موسوی نژاد   
 
نام و نام خانوادگی: سید ابراهیم موسوی نژاد
استان: فارس
رشته: کارشناسی ارشد عمران - پایه نظام مهندسی: دو
شغل:  سرپرست تعمیرات ساختمان
تاریخ عضویت:  1389/01/27
 روزنوشت ها    
 

 بررسی مقاومت فشاری بتن‌های سرباره‌ای ذوب‌آهن اصفهان بخش عمران

7

تحقیقات نشان می دهد که بتن های حاوی ۲۵ تا ۳۵ درصد پودر سرباره جایگزین شده بجای سیمان پرتلند مقاومت های فشاری به ترتیب در حد ۸۵ و ۹۷ درصد مقاومت نمونه های فاقد پودر سرباره (شاهد) را در سنین ۲۸ و ۹۰ روزه کسب می نماید، همچنین مقاومت فشاری نمونه های دارای پودر سرباره در سنین کمتر از ۲۸ روز در مقایسه با نمونه های شاهد از رشد کمتری برخوردارند. در این پژوهش جهت افزایش رشد مقاومت اولیه فشاری نمونه های بتنی و در نهایت کسب مقاومت ۲۸ روزه در حد نمونه های شاهد درصدهای مختلف میکروسیلیس جایگزین بخشی از سیمان مصرفی گردید و مشاهده شد که دراین حالت مقامت ۲۸ روزه نمونه های حاوی ۵ درصد میکروسیلیس و ۲۵ تا ۳۵ درصد پودر سرباره به مقدار ۵.۲ درصد،‌ مقاومت فشاری بیشترین نسبت به نمونه های شاهد (فاقد میکروسیلیس و سرباره) از خود نشان میدهد. همچنین مقاومت فشاری این نمونه ها در سن ۹۰ روز به مقدار ۱۳.۳ درصد نسبت به نمونه های شاهد افزایش پیدا کرده است. در بخش دیگری از آزمایشات، مقاومت فشاری نمونه های حاوی پودر سرباره که در محیط اشباع دارای ۲.۵ درصد MgSo۴ و ۲.۵ درصد NaCl قرار داده شده بود مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه های بتن سرباره ای قرار داده شده در این محیط مقاومت های فشاری ۲۸ روزه پایین تری را نسبت به بتن شاهد از خود نشان می دهند، لیکن با گذشت زمان در سنین ۹۰ تا ۱۸۰ روز بتن های حاوی سرباره مقاومت بیشتری را نسبت به نمونه شاهد دارا می باشد. نمونه حاوی ۲۵ درصد پودر سرباره جایگزین شده با کسب مقاومت ۱۸۰ روزه بمقدار ۳۲۵kg/cm۲ که در محیط سولفاته فوق قرار داشت با افزایش ۱۴.۴۴ درصد نسبت به نمونه شاهد بهترین نتیجه را از خود نشان داد.

شنبه 17 مهر 1395 ساعت 17:09  
 نظرات